Bindkracht Venlo

Bindkracht Venlo is een burgerinitiatief waarin gemeenschappelijke doelen en een gedeelde overtuiging het bindmiddel zijn. In alle gevallen hebben die doelen als oogmerk het herkennen en willen veranderen van bestaande situaties. De focus ligt daarbij op armoede. Soms zijn dat schulden, maar het kunnen net zo goed andere achterstandssituaties zijn. Bindkracht Venlo staat open voor elke vorm van samenwerking. Instellingen, professionals en overheid kunnen aansluiten om de onderlinge talenten en (ervarings-) deskundigheid tot 'bindkracht' te versterken en om te zetten in samen gedragen acties en oplossingen.

Armoede heeft vele gezichten. Het economische aspect maar ook vereenzaming zijn daar voorbeelden van. Uit betrokkenheid van burgers en professionals houdt Bindkracht zich o.a. bezig met:

  • Kind en armoede
  • Meedoen tegen sociaal isolement
  • Schuldhulpverlening