Instanties

Er bestaan verschillende organisatie en instanties die raakvlak hebben met Bindkracht. Die zijn hieronder opgesomd.

Twee excelsheets

Een aantal instanties hebben we opgenomen in te downloaden excelsheets. Er is een sheet gemaakt waarin organisaties verzameld zijn die zich bezighouden met Kind en Armoede. In de andere sheet zijn organisaties verzameld die zich bezighouden met schuldhulpverlening. Vind beide hieronder:

Extra informatie / Overige organisaties

Vincentiusvereniging Venlo
Maaskade 125
5911 EZ Venlo
Tel: 06-48941481
E-mail: mj.hvh@home.nl
www.vincentiusvenlo.nl

St. Burgerlijke Godshuizen
Frits Peutzstraat 6
5915 JB Venlo
Tel: 077-3522550
E-mail: info@burgerlijkegodshuizen.nl
www.burgerlijkegodshuizen.nl

Weldadige Stichting Van Heutz
Secretariaat:
Postbus 3167
5930 AD Tegelen
Tel: 06 – 11218167
E-mail: secretariaat@heutzvenlo.nl
https://heutzvenlo.nl/

Hulpverleningsfonds Venlo
Postbus 522
5900 AM, Venlo
Tel: 06-29068053
E-mail: info@hulpverleningsfondsvenlo.nl
www.hulpverleningsfondsvenlo.nl

Stichting sociaal fonds De Kleierkas

 • Grote Parallelstaat 15 | 5922 VN Blerick
 • Telefoon: 077-3826091
 • Grotestraat 86b | 5931 CX Tegelen
 • Telefoon: 077-3734236

E-mail: info@kleierkas.nl
www.kleierkas.nl

Instanties op het gebied van gezondheidszorg

Gezondheid algemeen:

 • VieCurie ziekenhuis en med. specialisten
 • Huisartsen
 • Kruisverenigingen
 • Mee, SGL

Psychische gezondheid:

 • GGZ en GGD
 • Instituten: Mutsaerstichting

Fysieke gezondheid:

 • Fysio
 • Sport
 • Sportverenigingen

Begeleid wonen:

 • MEE
 • SGL

Jeugdfonds sport & cultuur inzake sport

Wat is het?
Het Jeugdfonds sport en cultuur Venlo is er voor kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Het fonds betaalt voor sport de contributie en eventueel (een deel van) de sportkleding. Van de ouder(s) wordt verwacht dat zij hun kind aanmoedigen om bij een sportclub te gaan en daar ook actief aan laten meedoen. Er wordt geen geld aan ouders uitbetaald.

Hoe gaat de aanvraag voor een bijdrage uit het Jeugdfonds sport & cultuur?
Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds. Zij kunnen contact opnemen met een tussenpersoon. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, contactpersoon van de gemeente, huisarts of een maatschappelijk werker. Als zij geen contact hebben met de gemeente of maatschappelijk werk kunnen ze op school vragen wie de tussenpersoon van de school is. Een bijdrage (max € 225,- per jaar) uit het Jeugdsportfonds moet ieder jaar opnieuw aangevraagd worden. Bij toekenning wordt de contributie rechtstreeks naar de sportvereniging overgemaakt en voor de kleding/attributen krijgen de ouder(s) van de intermediair een waardebon aangereikt die alleen ingeleverd moet worden bij de genoemde sportwinkel. Er kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Meer informatie:
- Telefoonnummer: 06-54787379.
- Emailadres: venlo@jeugdfondssportencultuur.nl
- Website: www.jeugdfondsenvenlo.nl

Jeugdfonds sport & cultuur inzake cultuur

Wat is het?
Het Jeugdfonds sport en cultuur Venlo is er voor kinderen van 0 tot 18 jaar, zodat zij inzake cultuur mee kunnen doen aan bijvoorbeeld een toneelclub, dansschool, scouting of muziekschool. Het Jeugdfonds sport en cultuur Venlo helpt, ouders die dit niet kunnen betalen, een handje.

Hoe gaat de aanvraag voor een bijdrage uit het Jeugdfonds sport & cultuur inzake cultuur?
Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds sport & cultuur. Zij kunnen contact opnemen met een tussenpersoon. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, contactpersoon van de gemeente, huisarts of een maatschappelijk werker. Als zij geen contact hebben met gemeente of maatschappelijk werk kunnen ze aan de leerkracht op school vragen wie de tussenpersoon van de school is. Dit kunt u ook aanvragen bij de coördinator van het Jeugdfonds sport en cultuur via venlo@jeugdfondssportencultuur.nl
Een bijdrage (max € 450,- per jaar) uit het Jeugdfonds sport en cultuur inzake cultuur moet ieder jaar opnieuw aangevraagd worden. Bij toekenning wordt de contributie rechtstreeks naar de vereniging overgemaakt en voor de kleding/attributen krijgen de ouder(s) van de intermediair een waardebon aangereikt die alleen ingeleverd kan worden bij de genoemde sport of muziekwinkel. Er kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Meer informatie:
- Telefoonnummer: 06-54787379.
- Emailadres: venlo@jeugdfondssportencultuur.nl,
- Website: www.jeugdfondsenvenlo.nl

Stichting Leergeld

Wat is het?
Stichting Leergeld Venlo wil dat alle kinderen van 4 tot 18 jaar kunnen meedoen aan verplichte binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het motto van Stichting Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.
Stichting Leergeld ondersteunt bij het meedoen aan verplichte schoolreizen en het schoolverlaterskamp in groep 8 van de basisschool. Ook ondersteunt de stichting bij het aanschaffen van een fiets, een computer (eigen bijdrage verplicht) en bij het nemen van zwemlessen. In schrijnende gevallen kan ook Stichting Jarige Job worden ingezet zodat het kind toch een normale verjaardag kan vieren.

Hoe gaat de aanvraag voor een bijdrage uit Stichting Leergeld?
Een aanvraag kan ingediend worden door een ouder of verzorger, door het invullen van de gegevens op de website http://www.jeugdfondsenvenlo.nl/leergeld-aanvragen of door een brief te sturen naar: Stichting Leergeld Venlo, Postbus 1910, 5900 BX Venlo. Leergeld betaalt alleen uit aan leverancier of school en niet aan de ouder.

Meer informatie
- Telefoonnummer: 06-21445150 (alléén op woensdagochtend tussen 10 en 12 uur)
- Website: www.jeugdfondsenvenlo.nl

Nationaal fonds Kinderhulp

Wat is het?
Kinderhulp wil ervoor zorgen dat alle kinderen er gewoon bij kunnen horen. Dit doen ze door oog te hebben voor hun behoeften en hen te ondersteunen als zij nergens anders voor (financiële) hulp terecht kunnen. Het is voor kinderen tussen 0 en 21 jaar.

Ze bieden ondersteuning op de volgende gebieden:
-    Ontwikkeling (opleiding, cursus, sport, zwemles, eenvoudige laptop of ander schoolmateriaal,     muziek, speel- en spelmateriaal )
-    Ontspanning (dagje uit, Sinterklaas, weekje kamperen, broertje(s)-zusje(s) ofwel  'Brusjesdagen', pleeggezindagen
-    Basale zaken (fiets, kamerinrichting, kleding)
-    Bijzondere zaken (naamsverandering, medicijnen, therapie)

Hoe gaat een aanvraag voor een bijdrage bij Nationaal Fonds Kinderhulp?
De aanvraag loopt via een intermediair van Maatschappelijke organisaties en gemeentelijke teams. Ouders kunnen dus zelf geen aanvraag indienen. Nationaal Fonds Kinderhulp beslist of er een bijdrage wordt toegekend. De noodzaak wordt bepaald door de intermediair. Het gaat om kinderen in armoede. Er is niet direct een inkomensgrens van toepassing. Intermediair worden? https://kinderhulp.nl/contact/bijdrage-aanvragen/  klik door bij quickscan en je kunt je aanmelden.

Per organisatie kan één persoon intermediair zijn of bij erg grote organisaties kunnen dit meerdere personen zijn. Nationaal Fonds Kinderhulp maakt, bij toekenning, het geld over naar de organisatie die het heeft aangevraagd en de organisatie zorgt dat het geld bij de leverancier van het gevraagde terecht komt.

Meer informatie
Telefoonnummer: 0570-611899
https://kinderhulp.nl
contact: zie www.jeugdfondsenvenlo.nl
Stichting Jarige Job

Stichting Jarige Job

Wat is Jarige Job?
Stichting Jarige Job trakteert kinderen tussen 4-12 jaar op een leuke verjaardag. Jarige Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox ter waarde van € 35,-.
Jarige Job is niet voor alle kinderen in de bijstand bv maar voor kinderen die echt niets hebben en dus ook geen verjaardag kunnen vieren (schrijnende gevallen).

Voedselbank
In Venlo krijgen alle kinderen waarvan de ouders bij de voedselbank een pakket ophalen, ook een pakket van Jarige Job als hun kinderen jarig zijn.

Overige schrijnende gevallen
Wanneer je heel graag zou zien dat een kind een pakket van Jarige Job ontvangt en de ouders zijn niet bij de voedselbank, neem dan contact op met Riet Goosen. Wanneer deze kinderen namelijk wel bekend zijn bij Stichting Leergeld dan regelt Riet dat deze kinderen een verjaardagsbox krijgen. Is het kind zelf niet bekend maar wel een broertje of zusje dan kan Riet het betreffende kind toevoegen. Telefoonnummer Riet:06-54787379 of coordinatorleergeldvenlo@gmail.com

Werkwijze voor kinderen die niet bekend zijn bij Voedselbank of Stichting Leergeld
De hulpverlener kan (samen met de ouder(s) van het kind) de verjaardagsbox (niet eerder dan 6 maanden voor de verjaardag) aanvragen. Dit kan gedaan worden d.m.v. een online formulier www.stichtingjarigejob.nl/formulier. Deze link niet delen met klant svp

Informatie:
Zie http://www.stichtingjarigejob.nl/.

Sinterklaasbank

Wat is het?
De Sinterklaasbank onderscheidt zich van andere initiatieven en organisaties, omdat kinderen hun eigen cadeau kunnen kiezen; een 'wenscadeautje' dus. En daar hoort de voorpret, zoals het kunnen bladeren in de folder van de speelgoedwinkel, kruisjes zetten en een verlanglijstje maken, helemaal bij. Dat is wat het Sinterklaasfeest voor kinderen zo bijzonder maakt!

Voor wie?
Werkende ouders(mag ook part-time zijn) met laag inkomen, hoge schulden, schrijnende gevallen.

Benodigde gegevens
Voornaam en leeftijd kind/adresgegevens moeten bekend zijn bij de contactpersoon

Werkwijze
Kinderen zoeken in het Intertoys-boekje een cadeautje uit voor 25 euro. Contactpersoon ontvangt bon en overhandigt deze aan de ouders en zij kunnen hiermee naar de winkel gaan, waar de bon geactiveerd wordt.

Meer informatie 
- Contact: email: sinterklaasbankvenlo@gmail.com
- website: www.sinterklaasbank.nl

Taalhuizen en Taalpunten

Het Taalhuis Venlo en de Taalpunten in Blerick, Tegelen en Venlo-Zuid zijn er voor iedereen die graag beter de Nederlandse taal leest en/of schrijft. Kijk op www.bibliotheekvenlo.nl voor de adressen en openingstijden.