Kind en Armoede

De Werkgroep Kind en Armoede heeft zich tot doel gesteld behulpzaam te zijn bij het voorkomen van armoede, met name bij kinderen. Dat doet ze door het ontwikkelen van een visie, met aandacht voor de toegankelijkheid van voorzieningen, het realiseren van voorzieningen en het monitoren van het kindgerichte armoedebeleid.

De Werkgroep is de initiatiefnemer van drie projecten:

  • Project Maak Armoede Bespreekbaar;
  • Project Speelgoedkast;
  • Project Delen in Meedoen;

Doelen

De Werkgroep Kind en Armoede stelt zich ten doel:

  • Ontwikkelen van armoedebeleid, specifiek naar kinderen
  • Ontwikkelen van een visie met een integrale aanpak van armoede onder kinderen
  • Toegankelijkheid verbeteren van voorzieningen en het aanvragen vereenvoudigen
  • Kinderen vroegtijdig betrekken bij het beschikbaar maken van voorzieningen
  • Een compleet aanbod realiseren voor kinderen, publiek/private samenwerking
  • Gericht op verbetering sociale samenhang
  • Monitoren van het kindgerichte armoedebeleid

Algemene informatie over kinderen en armoede

Er is meer oog voor kinderen en armoede gewenst. Kinderen in armoede moeten niet langs de zijlijn (blijven) staan. Er zijn veel kinderen die opgroeien in armoede en dagelijks worden geconfronteerd met geldgebrek; geen dagelijkse warme maaltijd, geen nieuwe kleding / schoeisel als dat nodig is. Lid zijn van een sportclub of het vieren van een verjaardag, deelname aan bijvoorbeeld schoolexcursies, een schoolreisje, het schoolkamp is geen vanzelfsprekendheid.
Daarnaast hebben veel kinderen het gevoel niet mee te kunnen en buitengesloten te worden.
Kinderen hebben zorgen (gericht op geldproblemen), schroom en schaamte m.b.t. hun armoedesituatie. Soms gevoelens van machteloosheid, boosheid, schuld en angst. Soms fysieke problemen (buikpijn, vermoeidheid, slaapproblemen). Soms ook spanningen en stress in het gezin.
Uitgangspunt is de ideaalsituatie die in het zogeheten Venloos Pact' geschilderd wordt.

Project Maak Armoede Bespreekbaar

Het project Maak Armoede Bespreekbaar wil bereiken dat er meer openheid ontstaat om over geldproblemen te praten. Dat creërt een basis om in gesprek te gaan over oplossingen: het gebruik maken van voorzieningen en het verzinnen van creatieve oplossingen voor de krappe beurs.

Het project maakt armoede bespreekbaar, onder andere door scholen te benaderen om het spel Arm en Rijk te spelen.

Het project heeft nieuwsbrieven uitgebracht. Download hier de edities:

Daarnaast brengt het project o.a. bij scholen onderwijsmaterialen onder de aandacht om het gesprek over armoede op gang te brengen. Dit kan goed vorm krijgen bij het onderdeel burgerschap van het lesprogramma.

We geven een inspiratiesessie voor een team, informatie over voorzieningen of een workshop over Omgaan met armoede op scholen naar aanleiding van de gelijknamige uitgave van o.a. het Ministerie van Onderwijs en een aantal actieve platforms die zich inzetten om armoede onder kinderen terug te dringen en gelijke kansen te bevorderen.

De vrijwilligers volgen een gratis training om het achtergronden en gevolgen van armoede te begrijpen.

Lees hier de Flyer Maak armoede bespreekbaar.

Het project kan nog steeds vrijwilligers gebruiken o.a. om het Arm en Rijk spel te spelen. Dit hoeft niet veel tijd in beslag te nemen. Gemiddeld zal het een uur per maand zijn.

Als je interesse hebt, mail dan vrijblijvend naar armoedebespreekbaar@gmail.com

Project Speelgoedkast

Dit project is een initiatief van de werkgroep Kind en Armoede en wordt uitgevoerd door Daphne Tip en Marjan Schuman.

De bedoeling is goed gebruikt speelgoed en nieuw speelgoed ter beschikking te stellen aan álle kinderen op een school of in een wijk. De Martinusschool is als eerste school in 2016 begonnen met het plaatsen van een speelgoedkast en hebben inmiddels veel kinderen en gezinnen blij kunnen maken met speelgoed.

Sponsoren hebben het geld voor 10 kasten gedoneerd. Het is nog mogelijk een beperkt aantal kasten te plaatsen.

Inmiddels staat er o.a. een speelgoedkast gemaakt door Houvast bij de Taal en Lent school. Deze school heeft het idee vorm gegeven als speel-o-theek.

Bij jongerencentrum Picus staat inmiddels ook een kast gemaakt door Kandoen. De kast voor de Mikadoschool is ook klaar. Deze school wil het idee  anders uitwerken: ieder kind krijgt een cadeau bij zijn of haar verjaardag. Indien een school interesse heeft of indien iemand goed tweedehands speelgoed wil doneren kan men mailen naar m.w.j.schuman@gmail.com en aandachtcentrum@home.nl

Speelgoedkast basisschool Taal en Lent

Project Delen in Meedoen

Project Delen in Meedoen richt zich op kinderen binnen de wijk Vastenavondkamp in Blerick en is voorjaar 2018 gestart. De wijk was eerder, vanwege overlast en criminaliteit, negatief in de (landelijke) media terecht gekomen. De kinderen in de wijk waren bang om op straat te spelen door drugsoverlast, ingrijpende vormen van geweld, afval en verkeersoverlast.

Allereerst werd er voor de kinderen sport en bewegen (indoor) georganiseerd. In de lokale sportzaal 't Muspelheim is er voor de kinderen in de wijk een beweegprogramma met training/cursus dat op hun behoefte wordt afgestemd. Meer informatie over het project is te vinden in deze documenten:

Project "Delen in Meedoen" won in mei 2019 de Dr. Poelsprijs.

Foto van de uitreiking van de Dr. Poelsprijs