Voorzieningen

Op deze pagina verzamelen we regelingen waar mensen een beroep op kunnen doen. Op de pagina Instanties verzamelen we organisaties, waarvan sommige de uitvoerder zijn van de voorzieningen die hier vermeld worden.

Kindpakket

Gemeente Venlo vindt dat elk kind moet mee kunnen doen aan leuke en belangrijke dingen. Er bestaan regelingen waardoor mensen een extra bijdrage kunnen krijgen voor sport, cultuur, activiteiten op school of de verblijfsvergunning of eigen ID-kaart voor uw kind. Deze regelingen zijn bij elkaar gezet onder de noemer "Kindpakket. Op de website van gemeente Venlo is hierover informatie te vinden op deze pagina: www.venlo.nl/kindpakket-ieder-kind-kan-meedoen.

Download hier de flyer over Kindpakket uit 2018.

Collectieve Ziektekostenverzekering Minima

Er zijn drie verzekeringen ondergebracht binnen de collectieve verzekering bij VGZ.

Dit zijn:

  • "Compact" voor mensen met niet veel zorgkosten
  • "Compleet" voor mensen met veel zorgkosten
  • "Compleet met dekking van het eigen risico" voor mensen die jaarlijks hun eigen risico geheel opmaken

Aanmelden dient rechtstreeks te gebeuren via www.gezondverzekerd.nl.
De vergoedingenlijst en de premie staan op deze site vermeld.
De grens tot deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering minima is 120% van de voor belanghebbende geldende bijstandsnorm. Er kan maar één keer per jaar overgestapt worden en dat is per 1 januari.

Meer informatie:
- Telefoonnummer: 0900 - 77 99 771 (€ 0,20 per gesprek, plus de gebruikelijke belkosten).
- Website: https://gezondverzekerd.nl/mijngemeente/397

Vergoedingen voor extra schoolkosten voor MBO-scholieren

Wat is het?
De MBO opleidingen hebben extra geld ontvangen vanuit de regering om leerlingen waarvan de ouders een inkomen hebben tot de 120% van de bijstandsnorm te ondersteunen in de extra schoolkosten. Het geldt alleen voor MBO scholieren (< 18 jaar). 18+ wordt slechts in incidentele gevallen toegekend. Deze worden meestal doorverwezen naar DUO.
De kosten die vergoed kunnen worden zijn:
- Boeken
- Licenties die ze moeten aanschaffen
- Studiebenodigdheden
- Laptop (of ze krijgen een gereviseerde laptop van de school)
- Reeds een laptop aangeschaft, kan achteraf een vergoeding voor plaatsvinden
- Evt. fiets

Hoe vraag je een vergoeding aan?
Voor Limburgse MBO opleidingen neemt de ouder contact met op met  de Commissie studentenfonds van Gilde opleidingen Roermond. Zij worden dan uitgenodigd voor een gesprek. Voor buiten Limburg kan de ouder het navragen op de school.

Meer informatie:
Voor meer informatie of vragen m.b.t. studenten van Gilde Opleidingen kan er contact opgenomen worden met het studentenfonds van Gilde Opleidingen via studentenfonds@rocgilde.nl Bereikbaar di t/m vr tot 16.00 uur.

Schuldhulpverlening

Geldzorgen en schulden kunnen voor grote problemen zorgen. Trek tijdig aan de bel, zodat de gemeente de burger op weg kan helpen. Bijvoorbeeld door schuldhulpverlening.

Voor wie?
- Voor iedereen! Het inkomen speelt geen rol.
- Maak tijdig een afspraak voor de klant. Ook als er nog geen schulden zijn, maar als de geldzorgen wel groot zijn.
- Voorkom dat de problemen zich opstapelen.
- Schuldhulpverlening is gratis.

Wat doet schuldhulpverlening?
- We brengen de situatie helder in beeld. Hoe staat de klant ervoor? En op de eerste plaats: hoe zorgen we ervoor dat er geen nieuwe schulden meer bijkomen.
- Samen kijken we naar mogelijke oplossingen voor de persoonlijke situatie.
- Wij betalen de schulden niet, maar zoeken wel actief mee naar een goede oplossing.

Waar kijken we bijvoorbeeld naar?:
- Naar het inkomen.
- De hoogte van de schulden.
- Of de klant de financiële situatie kan veranderen.
- Of de klant gemotiveerd is om het schuldenprobleem op te lossen.

Vragen en Aanvragen
- Neem contact op met de gemeente via schuldhulpverlening@venlo.nl of bel (077) 359 6736 als je de voicemail krijgt word je binnen 24 uur teruggebeld.
- Regelt de klant de schulden liever zelf? Kijk dan eens op www.zelfjeschuldenregelen.nl

Stadspas Venlo

Vanaf 1 januari 2020 is er een nieuwe regeling maatschappelijke participatie minima. Hiermee is de Stadspas Venlo geïntroduceerd voor mantelzorgers en minima. Wie een laag inkomen heeft of vrijwillig zorg verleent aan iemand in zijn of haar omgeving, heeft wellicht recht op StadspasVenlo. Met deze Stadspas kan bij Venlose ondernemingen betaald worden, of het geeft recht op korting.

Op de pas komt een bedrag te staan van 100 euro (vanaf 2024: 105 euro). Ieder gezinslid ontvangt een eigen pas. Waar u dit bedrag kunt uitgeven is te lezen op de website www.stadspasvenlo.nl.

U kunt geholpen worden bij het aanvragen van de pas bij Informatie- en adviespunten in de Huizen van de Wijk. Aanvragen kan alleen digitaal, dus via een computer.

Meer informatie op https://www.venlo.nl/stadspas-venlo en voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeeente, telefoonnummer: 14077

Gratis verlenging verblijfsvergunning of aanschaf Identiteitskaart

Wat is het?
Om zorg te kunnen ontvangen is een identiteitsbewijs nodig. Een verblijfsvergunning of een ID-kaart. Het gratis document is bedoeld voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Alleen de kosten van het document worden vergoed. Pasfoto's en eventuele reiskosten dienen zelf te worden betaald. Het document wordt maximaal één keer per 5 jaar vergoed.

Hoe gaat de aanvraag voor een gratis identiteitsbewijs?
Er kan een aanvraagformulier gedownload worden: https://www.venlo.nl/kindpakket.
Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend ingeleverd te worden bij het stadskantoor Hanzeplaats 1 5912 AT te Venlo. U kunt het ook opsturen naar: Postbus 3434 3902 RK Venlo.

Verlenging verblijfsdocument
Als de aanvraag is ingediend en een bewijs van betaling is overlegd volgt de beschikking en bij toekenning de betaling aan de ouder. Dit kan voor meerdere kinderen tegelijk.
Aanschaf Identiteitskaart
Als de aanvraag is ingediend en er bestaat recht dan wordt er een tegoedbon naar de ouder gestuurd. Deze kan dan een afspraak maken bij het Stadskantoor voor het aanschaffen van de kaart. Door het inleveren van de tegoedbon is er recht op een gratis identiteitskaart. Is er al een identiteitskaart aangeschaft en komt de ouder er pas later achter dat een tegoedbon aangevraagd had kunnen worden, dan kan alsnog een vergoeding aangevraagd worden.

Meer informatie:
- Telefoonnummer: 14 077 en vraag naar de medewerker Participatieregeling minima