Vanvenlo.nl

Inloggen of inschrijven

Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
VanVenlo

UitgelichtGids

In mei 2015 is een nieuw team van bewonersondersteuning van start gegaan in de gemeente Venlo. In opdracht van de gemeente werken bewonersondersteuners van welzijnsorganisaties Assist, Synthese en Wel.kom samen om inwoners te ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van hun eigen initiatieven. Ook in Tegelen, Op de Heide, Steyl, Belfel en Venlo-Zuid helpen bewonersondersteuners om buurt, wijk, dorp en stad gezelliger, schoner, leefbaarder en veiliger te maken.
De vrijwilligerszorg heeft aandacht voor kwetsbare burgers zodat zij, voor zover mogelijk, kunnen meedoen aan de samenleving. Persoonlijke ondersteuning door een vaste vrijwilliger tijdens een 1-op-1-contact staat hierbij centraal. Een vaste vrijwilliger biedt ondersteuning aan mensen met een beperking of chronische ziekte.