Vanvenlo.nl

Inloggen of inschrijven

Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
VanVenlo

UitgelichtGids

Vrijwilligers en actieve burgers zijn het sociale cement van onze maatschappij. Het zijn de stille krachten achter vele initiatieven waar de sociale samenhang en het probleemoplossend vermogen binnen wijken van opbloeit. Wanneer bij deze helden vragen ontstaan, vinden wij dat er een plek moet zijn waar ze terecht kunnen. Een plek waar ze gewaardeerd worden en er een helpende hand uitgestoken wordt. De vrijwilligerscentrale doet dit door te informeren, adviseren, versterken en faciliteren.
De buurtverbinders van VanVenlo zijn bewoners uit de Venlose stadsdelen Noord, Centrum, Oost, Noord-Oost en Zuid die zich inzetten om een bijdrage te leveren aan meer verbinding tussen mensen onderling en het elkaar helpen . Buurtverbinders zijn inwoners van een buurt die getraind zijn om op vrijwillige basis samen met professionals te zorgen voor meer onderlinge betrokkenheid in de buurt en wijk waarin zij wonen. De buurtverbinders van VanVenlo zetten zich in voor de genoemde stadsdelen om zowel online als offline de smeerolie in de lokale samenleving te zijn. Online beheren ze het platform VanVenlo.nl en offline komen ze naar u toe!
Dit is de pagina voor het delen van nieuws, informatie, activiteiten en andere zaken voor stadsdeel Venlo Noord.
Hallo, Wij zijn van Support Opvoeden en opgroeien. Wij begeleiden gezinnen en kinderen, onze vrijwilligers bezoeken deze en geven een steuntje in de rug.