Vanvenlo.nl

Inloggen of inschrijven

Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
VanVenlo

UitgelichtGids

Een buurtcirkel kan veel betekenis hebben bijvoorbeeld als je op jezelf woont, of wilt wonen en je kent niet veel mensen in jouw omgeving. Of wanneer je je misschien wel eens eenzaam voelt en het je leuk lijkt om af en toe wat te gaan doen met anderen. Soms kan het ook zijn dat je een beetje hulp kunt gebruiken en ook zelf iets kan betekenen voor een ander. Want iedereen is wel ergens goed in. Met buurtcirkel ben je er voor elkaar.
Buurt- en Bewonersnetwerk bestaat uit een groep bewoners uit de wijk die zich inzetten voor activiteiten voor jong en oud in de wijk Venlo Noord.
Bij het Buurtteam kun je terecht met allerlei vragen. Bijvoorbeeld over relaties, financiën, opvoeding, gezondheid, leven met een beperking of bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. Ook als je iets wilt organiseren in je buurt kun je bij het Buurtteam terecht. Of als je vrijwilligerswerk zoekt of vragen hebt over mantelzorg. Het Buurtteam helpt je verder.
Wat doet de Algemene Hulpdienst: Met een team van vrijwilligers wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de leefbaarheid in Tegelen, Steyl en Belfeld in de vorm van: - hulp bij het doen van boodschappen - begeleiding naar huisarts, fysiotherapie of ziekenhuis - administratieve hulp - ondersteunende luistergesprekken etc. etc. De AHD kan helpen in gevallen en omstandigheden waar hulp het karakter heeft van ‘even hulp bieden’, even ‘bijspringen’. De Algemene Hulpdienst kan niet helpen daar waar de hulp een speciale deskundigheid vereist, bijvoorbeeld bij de verzorging van ernstig zieken. Tevens beschikt de Algemene Hulpdienst over een Klussendienst. Ouderen en gehandicapten kunnen een beroep doen op deze klussendienst. De klusjes kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn maar mogen niet meer dan drie uur in beslag nemen. We denken b.v. aan hulp bij: - iets repareren wat stuk is, - iets verplaatsen of ophangen - klein tuinonderhoud, max. 1 keer per 3 weken, in overleg. Kosten: In principe wordt de hulp kosteloos verleend, maar eventuele door vrijwilligers gemaakte kosten worden wel door de aanvrager vergoed (denk hierbij b.v. aan autokosten, materiaalkosten etc.). Voor de klussendienst ontvangt de vrijwilliger een kleine bijdrage per uur. Er wordt van uitgegaan dat de aanvrager geen betaalde kracht kan bekostigen en zelf niet in staat is de klus uit te voeren. De Algemene Hulpdienst voorziet nog steeds in een behoefte en levert daarbij een bijdrage aan de Tegelse- Steyler- en Belfeldse samenleving. Met ruim 1100 hulpverleningen in het afgelopen jaar is de AHD nog steeds springlevend en heel erg nodig ! Zolang onze vrijwilligers iets voor de medemens willen en kunnen betekenen zullen we doorgaan met ons werk. Voor mensen in nood staan we altijd klaar ! Momenteel beschikt de AHD over een 30-tal vrijwilligers. Met name in Steyl en Tegelen zoeken we nog vrijwilligers voornamelijk voor het onderhoud van kleine tuintjes. Heb je interesse neem dan contact met ons op! Meldpunt voor het aanvragen van hulp 06 49 34 14 79
Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.