Vanvenlo.nl

Inloggen of inschrijven

SpreekuurAls u als buurtbewoner behoefte heeft aan iemand die u een handje komt helpen: neem dan contact op met de Burenhulp Venlo-Zuid. Doelstelling van de Burenhulp:  Elke buurtbewoner van Venlo-Zuid kan hulp krijgen van onze vrijwilligers, als hij/zij deze hulp niet zelf kan regelen.

https://www.burenhulpvenlozuid.nl/aanmelden_hulpvraag.php


Deel dit bericht!