Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Vanvenlo.nl

Inloggen of inschrijven

Infobulletin Steunpunt Mantelzorg VenloDit jaar heeft het Steunpunt Mantelzorg Venlo een nieuwInfobulletin gemaakt, waarin mantelzorgers, professionals en anderegeïnteresseerden kunnen lezen wat het Steunpunt Mantelzorg Venlo dit jaar tebieden heeft.

Denk hierbij aan:

  • De mantelzorgwaardering
  • Een mantelzorgsalon
  • Cursus Mantelzorg in Balans en Cursus     Niet-Aangeboren-Hersenletsel
  • Dag van de Mantelzorg 
  • Hoe mantelzorgers en professionals geïnformeerd worden     door het Steunpunt Mantelzorg
  • Individuele ondersteuning
  • Werk en Mantelzorg
  • Jonge mantelzorgers

Het geeft een mooi overzicht van wat het Steunpunt aan bijeenkomsten e.d. te bieden heeft, hoe zijprofessionals en andere geïnteresseerden informeren en hoe wij draagvlakcreëren voor mantelzorgers. 

Klik op de link om de infobulletin Mantelzorg snel te lezen. 

http://www.proteion.nl/mantelzorgers/nieuwsbrief-mantelzorg/