Vanvenlo.nl

Inloggen of inschrijven

Informatiemarkt deze keer niet de juiste vorm voor beoogd doel20 mei j.l. liep ik even binnen bij een informatiemarkt in de Jongerenkerk. Een initiatief dat kennelijk was opgezet om met "de burger" in contact te komen, vanuit het bestuur van de gemeente. De vraag waar ik het in dit stukje wel eens over wilde hebben: is zo'n informatiemarkt wel de juiste manier om dat te bereiken?

Ik heb zelf mijn vraagtekens. Er is gezocht naar een stukje vernieuwing. Een stukje tegemoetkomen aan de opmerking van "de burger" dat "de gemeente" niet naar hem luistert.

Ik heb zelf de neiging dergelijke klachten in eerste instantie altijd wat te relativeren. Na doorvragen blijkt vaak dat "de burger" eigenlijk ook geen hapklare oplossing heeft voor een probleem, dat, vanuit mijn standpunt gezien, vaak ook nog niet helemaal helder was.

Waar ik wel soms in kan meegaan: het heeft natuurlijk weinig zin om "inspraakavonden" te organiseren, als je aan alles merkt dat "inspraak" kennelijk helemaal niet de bedoeling is. Als er geen notulen worden gemaakt van wat zoal uit de zaal geroepen wordt. En er geen verslag na afloop beschikbaar is. Vaak genoeg meegemaakt.

Ik ben blij met het huidige college, in dat het kennelijk heeft aangevoeld dat er "iets" moet gebeuren op het gebied van het betrekken van burgers. Maar met deze informatiemarkt slaat ze wat mij betreft de plank mis.

Een informatiemarkt is als medium ideaal als je een verhaal te vertellen hebt. Impressies kunt laten zien van hoe het wordt. Als je menskracht wil werven, met name vrijwilligers trek je met een enthousiast verhaal, verteld bij een mooie stand, wel binnen. Een markt met meerdere aanbieders is ook leuk als je ruimte wil geven aan (vrijwilligers)organisaties om hun gezicht te laten zien.

Maar als het een markt wordt met maar een verhalenvertellende instantie, namelijk "de gemeente", en het gaat om het vertellen van een verhaal waarover de gemeenteraad nog moet beslissen? Dan is een informatiemarkt een vrij onhandige manier, vind ik.

Hoe er ook gescholden wordt op "zaaltjes", waar je van ambtenaren hoort wat de plannen zijn, en waar publiek vragen mag stellen - het is wel de meest efficiente manier om mensen op de hoogte te stellen van de plannen, waarbij de grote lijn en de details uit elkaar worden gehouden, en waarin je het snelste doorhebt waar de "pijnpunten" van het publiek zitten.

Op een markt ronddwalen heeft als nadeel dat je soms concludeert dat je kennelijk de kraampjes in de verkeerde volgorde aandoet. Dan krijg je eerst informatie over de aanrijroutes naar een bepaalde plaats, waarvan pas later duidelijk wordt wat op die plaats te beleven is: namelijk een parkeergarage.

Verder vraagt het wat eigen initiatief: je moet zelf je vragen voor de aanwezige ambtenaren/standhouders formuleren. En dan maar hopen dat je uit de plukjes informatie die je opdoet je het juiste globale beeld weet te construeren.

Irritant voor de bezoeker is dat hij daar dus geen zekerheid over krijgt. Irritant voor de ambtenaren is dat ze waarschijnlijk verschillende keren op deze middag en avond hetzelfde verhaal hebben moeten vertellen. "U bent niet de eerste die dit vraagt", hoorde ik iemand al antwoorden.

Wel, als ik het allemaal goed heb begrepen, is er in 2017 door de gemeenteraad besloten dat de Arsenaalgarage herbouwd zal gaan worden, maar dan met een invulling die "uitvoerbaar en duurzaam" is. Prachtige woorden: "duurzaam" om GroenLinks mee te krijgen, en "uitvoerbaar" om al te grote ambities op dat gebied te smoren. Verder moet "maat en schaal worden afgestemd op de omgeving", een mooie formule waar iedereen in kan lezen wat die wil.

Interessant was nog een tafel waarin verschillende ideeën voor inrichting van Keulse Poort waren te zien. Publiek werd gevraagd voorkeur uit te spreken voor hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Wil je bijvoorbeeld "aanleidingen tot spelen" met of zonder "groen". De foto's met daarop hoe een en ander eruit zou kunnen zien, waren geknipt in verschillende plaatsen in Nederland. Het enquêteformulier kon iedere bezoeker apart invullen. Maar een manier om tot een goede democratisch gedragen keuze te komen, lijkt me dit niet. Ik kon zelf bij elke tweekeuzevraag wel voordelen en nadelen van iedere keuze verzinnen, maar juist hier zou je eigenlijk niets moeten willen invullen zonder ook van andere mensen de voor- en nadelen van iedere keuze te horen. Het feit dat het bezoeken van zo'n informatiemarkt toch in essentie een vrij solistische bezigheid is, maakt de verzamelde gegevens mijns inziens behoorlijk waardeloos.

Over de inhoud van de getoonde plannen zou ik nog heel veel kunnen opmerken, maar ik moet eens afronden. Dit artikel, had ik me voorgenomen, moest vooral over de gekozen vorm gaan.

Daarover tot slot: ik vraag me af of deze manier van informatie verschaffen heeft geleid tot een acceptabele opkomst (puur, qua aantal mensen die de Jongerenkerk hebben weten te vinden), en of er misschien ándere mensen zijn bereikt dan het type burger dat normaal ook wel op bijeenkomsten in "zaaltjes" afkomt. Ik denk eerlijk gezegd van niet.


Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.