Vanvenlo.nl

Inloggen of inschrijven

Terugblik Global Goals EvenementVoor wie er niet bij was, 5 mei jongstleden, praten we je even bij:

Op 5 mei jongstleden vond het plaats, het Global Goals Evenement van Venlo. FAIR Venlo heeft, samen met Jongerenkerk Venlo, Joriskerk, Wereldwinkel Venlo en ’t Groenewold de handen in elkaar geslagen om dit evenement van de grond te krijgen. 

Er is ook een terugblik op video: 

Van 10.00 uur tot 15.00 uur was het te doen, in en rondom de Jongerenkerk. Het programma bestond onder andere uit een markt, een lezing, en verschillende organisaties werden in het zonnetje gezet vanwege de mijlpalen op Global Goals gebied die ze bereikt hebben.

Het programma startte om 10.00 uur met een gezamelijke maaltijd in de Jongerenkerk, met ruimte voor bezinning over vrijheid, met muziek en teksten. Het JK-Koor zorgde voor een muzikale bijdrage. De maaltijd was in handen van Hub van den Bosch namens de Jongerenkerk en ds René Silvis namens de Joriskerk.

Na de maaltijd was het woord aan Arno van Remortel, voorzitter van FAIR Venlo. Hij leidde de middag die in het teken stond van het uitreiken van juryrapporten aan instanties die mijlpalen op het gebied van de Global Goas hebben weten te bereiken. De uitreiking werd gedaan door de voorzitter van de landelijke Fairtrade Gemeente Campagne, Henk Zandvliet. Wethouder Pollux wordt het podium opgevraagd, omdat gemeente Venlo de titel Fairtrade Gemeente heeft geprolongeerd. Fontys Venlo wordt gehuldigd voor de voortzetting van de titel Fairtrade Hogeschool. Jongerenkerk Venlo verkrijgt de titel Fairtrade Kerk en daarnaast het predikaat Groene Kerk. Landhuis De Barones uit Arcen verkrijgt de titel Fairtrade Restaurant.

Daarna volgt een inspirerende lezing over de Global Goals, door Maartje Aarts, voorzitter van het Platform Global Goals Oss.

Na deze lezing krijgt het programma een vervolg buiten. Daar vindt de officiële onthulling plaats van de plaquettes voor Fairtrade en Groene Kerk, die op de Jongerenkerk bevestigd zijn. Voorzitter van Jongerenkerk Venlo Gerrie Gijssen maakt, met hulp van wethouder Pollux, het bedekkende doek los.

Binnen en op het plein waaraan de Jongerenkerk gevestigd is (Huzarenplaats), zijn stands ingericht. Een vijftiental instellingen die zich op de een of andere wijze bezighouden met het realiseren van Global Goals, bieden hier informatie aan, over waar zij mee bezig zijn.

Na de onthulling van de plaquettes, sluit Arno van Remortel het officiële gedeelte, onder uitreiking van een presentje: de gehuldigde organisaties krijgen een Fairtrade-Shopper: een “kekke boodschappentas waarmee je jouw interesse voor fairtrade producten uitdrukt” (aldus de aanprijzing op de website van de Wereldwinkel).

Het publiek kan de kraampjes van de meewerkende organisaties bezoeken die zowel in als buiten de Jongerenkerk te vinden zijn. Muziek is er van Fanfaar Trotwaar.

Interessant is te zien hoeveel Venlose organisaties al lokaal meewerken aan de realisering van een of meerdere van de 17 Global Goals. Informatie is er onder andere van: Zelfregiecentrum Venlo, DAC (Dagactiviteitencentrum Venlo), Stadstuinderij, FAIR Venlo, Samen-stroom, Amnesty International, Co-foundation, Gezondste Regio 2025, Wereldwinkel Venlo, Fontys Hogeschool Venlo, Voedselbos, de strijders voor gelijke rechten voor LHBTI+ van Roze Zaterdag, en de Eerlijk Winkelen Route (als je hun app downloadt kun je meteen een wandeltocht houden langs de hieraan deelnemende winkels en horecagelegenheden).

Op de foto, van links naar rechts: Marij Pollux (namens Gemeente Venlo), Henry Walboomers (namens Fontys Hogeschool Venlo), Marjolein en Peter Both (namens Landhuis De Barones), Gerrie Gijsen (namens Jongerenkerk Venlo), Henk Zandvliet (voorzitter landelijke Fairtrade Gemeente Campagne)


Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.