Gids

Bekijk hier alle pagina's.

Gekozen filters
  Hofleverancier Foto Kino Linders, sedert 1911. De best gesorteerde fotozaak van de regio met een grote collectie camera’s voor concurrere...
  Cliëntenraad Sociale Dienst Venlo is een onafhankelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt, aan de afdeling SLW en a...
  Een buurtcirkel kan veel betekenis hebben bijvoorbeeld als je op jezelf woont, of wilt wonen en je kent niet veel mensen in jouw omgeving...
  (on)Bewust vasthouden van emoties geeft spanningen en deze komen in je lichaam vast te zitten. Men voelt zich gespannen, heeft pijn, krij...
  Elke vrijdag een nieuwe puzzel om het weekeinde mee in te gaan.
  Huis van de Wijk Op d'n Berg in Venlo - Oost is een buurtcentrum. Het is een plek waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en zich kunne...
  Mantelzorgondersteuning wordt sinds 1 april 2020 uitgevoerd door Incluzio Sociale Basis. Het steunpunt Mantelzorg Venlo werkt met één man...
  Wij houden rekening met de culturele en religieuze wensen van individuele hulpbehoevenden.Welke zorg u ook nodig heeft Zorg Plaza staat v...
  Eén keer per maand, meestal de 4e zaterdag, van 12 - 16u, zijn er vrijwilligers aanwezig in Huis van de Wijk de Zuidpilaar, Reigerstraat ...