Samen maken we van iedere wijk een vitale wijk in Venlo. Dat doen wij samen met bewoners, vrijwilligers, ketenpartners en de gemeente. Wi...
Logeerhuis VerBliëfriëk is bedoeld voor volwassenen die tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen wonen.
Mantelzorgondersteuning wordt sinds 1 april 2020 uitgevoerd door Incluzio Sociale Basis. Het steunpunt Mantelzorg Venlo werkt met één man...
Cliëntenraad Sociale Dienst Venlo is een onafhankelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt, aan de afdeling SLW en a...
(on)Bewust vasthouden van emoties geeft spanningen en deze komen in je lichaam vast te zitten. Men voelt zich gespannen, heeft pijn, krij...
Elke vrijdag een nieuwe puzzel om het weekeinde mee in te gaan.
Hofleverancier Foto Kino Linders, sedert 1911. De best gesorteerde fotozaak van de regio met een grote collectie camera’s voor concurrere...
Een buurtcirkel kan veel betekenis hebben bijvoorbeeld als je op jezelf woont, of wilt wonen en je kent niet veel mensen in jouw omgeving...
Knab biedt naast betalen en sparen ook financieel beheer en onafhankelijk vermogensadvies. Ook in Venlo werkt Knab met een transparant t...
De kledingbank is een onderdeel van de Algemene Hulpdienst Venlo met als doel het gratis verstrekken van goede (her)bruikbare kleding en ...