Menu

Burenhulp Venlo-Zuid

Doelstelling van Burenhulp Venlo-Zuid:
Elke buurtbewoner van Venlo-Zuid kan hulp krijgen van onze vrijwilligers, als hij/zij deze hulp niet zelf kan regelen.
Als u als buurtbewoner behoefte heeft aan iemand die u een handje komt helpen: neem dan contact op met Burenhulp Venlo-Zuid.

Onder de stichting valt tevens het Repair Café Venlo-Zuid, dat iedere 4e zaterdag van de maand open is van 12-16u in de Zuidpilaar, Reigerstraat 2. Iedereen kan hier langskomen met kapotte spullen. 

Onze nieuwe werkgroep Welkom in Venlo-Zuid helpt statushouders in de wijk hun weg te vinden met diensten en voorzieningen.

Welke diensten worden geleverd?

De vrijwilligers van de Burenhulp verzorgen eenmalige hulp, bijvoorbeeld:

-kleine (al of niet technische) klussen in en rond huis en tuin

-persoonlijke begeleiding (bijv. naar ziekenhuis, zorgverlener, bioscoop, voetbalwedstrijd)

-een buurtbewoner die mee gaat naar een vereniging of activiteit in Venlo-Zuid

-eenvoudige administratieve hulp, problemen met computer, TV of telefoon

-boodschappenservice

De vrijwilligers doen hun werk gratis. De kosten die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening (bijvoorbeeld benzinegeld en/of parkeergeld voor begeleid ziekenhuisbezoek, benodigde materialen, onderdelen, enz.) moeten uiteraard door de hulpvrager worden betaald. Het Repair Café werkt op basis van een vrijwillige bijdrage. Bij het RC zijn ook mensen uit andere wijken of dorpen welkom.

Voor het aanvragen van hulp kunt u onderstaande link gebruiken

http://www.burenhulpvenlozuid.nl/aanmelden_hulpvraag.php

Volg onze pagina's op Facebook ("Like") voor het laatste nieuws en foto's:

https://www.facebook.com/venlozuidburenhulp

Repair Café Venlo-Zuid:

https://www.facebook.com/repaircafevenlozuid

Welkom in Venlo-Zuid:

https://www.facebook.com/welkominvenlozuid

Met dit filmpje, met korte uitleg, staan we op "Samen zijn wij Venlo":

http://youtu.be/TAA4GCbACjg


 

Laatste berichten