Vanvenlo.nl

Inloggen of inschrijven

Een tegen Eenzaamheid Venlo
16 april 2019

Bewonersavond Molenbossen rond thema Eenzaamheid

Afgelopen maandag heeft een eerste bewonersavond rond het thema eenzaamheid in de Molenbossen plaatsgevonden. De opkomst was groot! 23 actieve bewoners van de verschillende koffiekamers in de Molenbossen en de wijkagent waren aanwezig. Onder leiding van 2 deskundige leden van de werkgroep Een tegen Eenzaamheid is gezamenlijk het gesprek aangegaan over eenzaamheid. 

Tijdens de enthousiaste gesprekken werden er ervaringen uitgewisseld en is er gekeken hoe je eenzaamheid zou kunnen herkennen. De avond vloog voorbij, er was zoveel te bespreken. 

Daarom is door de aanwezige bewoners besloten om in juni een vervolg bijeenkomst te plannen om hier samen verder over te praten. 

Een mooi resultaat voor een eerste bijeenkomst vanuit Een tegen Eenzaamheid Venlo.