Vanvenlo.nl

Inloggen of inschrijven

GGZ-agoog in opleiding pleit voor meer openheid over seksualiteit

VanVenlo interviewde een student die verbonden is aan de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen). Zijn verhaal leek ons interessant, in elk geval voor ieder die als hulpverlener / zorgverlener actief is. Maar wellicht ook voor een veel bredere doelgroep. Zijn naam is Guus de Grood, hij liep stage bij Met ggz. Hij richtte zijn onderzoek specifiek op de methodiek InContact. En zijn missie is: aandacht vragen voor het onderwerp "seksualiteit en leven met een (geestelijke) beperking of stoornis". Volgens hem moet daar veel meer openheid over komen.

Met dat onderwerp is hij aan de slag gegaan, in een zogeheten Participatief Actieonderzoek.

VV: Wat is dat?

De uitdaging was dat het resultaat van mijn stage niet zou zijn, een rapport dat in een lade belandt. Het doel was onderzoek te doen en iets concreets te ontwikkelen dat door mijn werkgever meteen in de praktijk gebruikt kan worden.

VV: Wat heb je onderzocht?

Ik heb een vragenlijst ontwikkeld, waarin mensen werd gevraagd naar hun beleving van seksualiteit. Heel persoonlijke vragen. De vragenlijst werd verspreid onder cliënten van InContact, dat zijn in het algemeen mensen met een psychische kwetsbaarheid, verstandelijke beperking of stoornis. De lijsten kwamen, anoniem ingevuld, weer bij mij terug.

VV: Wat viel je op aan de antwoorden?

Het blijkt dat veel mensen in deze doelgroep een tekort aan intimiteit en seksualiteit ervaren. Er blijkt ook weinig plaats om het daar met je begeleider over te hebben. Ik denk dat het goed is als daar wat aan gebeurt. Daarom ben ik als tweede deel van mijn stage gaan werken aan een thema-avond. Volgens mij is er behoefte aan meer openheid over behoefte aan seksualiteit en intimiteit. Deze thema-avond biedt een mogelijkheid om daar concreet wat in te doen.

VV: Wat doen de deelnemers tijdens zo'n thema-avond?

Tijdens zo'n door mij ontwikkelde thema-avond gaan beleiders en cliënten in gesprek over het onderwerp Seksualiteit en Intimiteit. Door het maken van een woordwolk komen de tongen wel los. De resultaten van mijn onderzoek komen ook voorbij: we laten in een interactief samenzijn raden naar hoeveel procent ja antwoordde op bepaalde vragen. En we geven informatie over een heel spectrum aan gerelateerde onderwerpen. Zoals: anticonceptie. Of: de invloed van medicijnen op je libido.

VV: Wat hoop je dat na zo'n thema-avond blijft hangen bij de deelnemers?

Ik hoop heel erg dat het taboe er een beetje afgaat. Seksualiteit is een universeel menselijke behoefte, niets om je voor te schamen. Via zo'n thema-avond kan er meer openheid ontstaan. We geven ook informatie, en doorverwijzingen. Wist je bijvoorbeeld dat er bij Met ggz ook een seksuoloog werkt? InContact heeft, mede dankzij het ontwikkelde thema-avond format, de kennis in huis om cliënten te helpen bij het realiseren van hun persoonlijke wensen op het gebied van sociale contacten.