Vanvenlo.nl

Inloggen of inschrijven

Interessante film en paneldiscussie over eenzaamheid

Zo regelmatig hoor ik over het project EEN tegen eenzaamheid. Gisteren lieten ze van zich spreken door het vertonen van een film in Filmtheater De Nieuwe Scene. Daar wilde ik wel eens bij zijn. Geen idee wat ik verwachten kon.

In de aankondiging staat dat we gaan kijken naar een documentaire, waarin gevolgd wordt hoe vrijwilligers eenzame ouderen helpen of proberen te helpen.

De zaal is goed gevuld. Het thema leeft (of de netwerkeffecten en mond-tot-mondreclame hebben hun werk goed gedaan).

Wat zien we? Een prachtig in beeld gebracht kijkje in de praktijk. Wat gebeurt er als je vrijwilligers gewoon eens laat aanbellen bij ouderen, en vraagt of ze zich eenzaam voelen? En als dat het geval is, laat kijken wat er geregeld kan worden, waardoor de eenzaamheid wat minder wordt.

Wat de film erg goed laat zien, is dat we te maken hebben met een heel complex probleem. Het is zoveel moeilijker dan: stel de diagnose en doe wat. Het is lang niet altijd duidelijk wat de beste aanpak is. Ieder mens heeft zijn eigen verhaal. We zien mooie mensen die, binnen hun fysieke beperkingen, er nog het beste van proberen te maken. Met zelfspot het wel weten te rooien. Moeilijke mensen, die vanwege een soort eergevoel zich ook niet willen laten helpen. En ook niet te vergeten: we zien vrijwilligers, die soms te snel in de hulpverlenersstand schieten. Te veel vanuit hun eigen visie al denken te weten wat er moet gebeuren, terwijl je als publiek met kromme tenen zit te denken: luister nu eens naar je 'klant' en vraag wat die zelf wil.

Na de film was er een paneldiscussie, onder leiding van Mirthe Frese. Hierin kwamen Frans Schatorje (wethouder gemeente Venlo), Annet Schreurs (voorzitter Informeel Zorgoverleg) en Harry Pouwels (EEN tegen Eenzaamheid Venlo) aan het woord. Wat uit het gesprek wel duidelijk werd: eenzaamheid komt steeds meer op het radar bij de organisaties. In het platform EEN tegen eenzaamheid bestaat een samenwerkingsverband van diverse organisaties in Venlo die zich inzetten om eenzaamheid bespreekbaar te maken. Men is er goed van doordrongen dat eenzaamheid een 'veelkoppig monster' is. Als concrete actie kan dit samenwerkingsverband terugblikken op een bewonersbijeenkomst in de Molenbossen, maar wat betreft vervolgstappen is de houding: dat moet van onderop groeien.

Vanuit de zaal vroeg men nog aandacht voor de rol van 'financiele eenzaamheid': soms is een drempel om anderen op te zoeken ook simpelweg gebrek aan geld. Ook gehoord: nu zoomde het erg in op eenzaamheid bij ouderen, maar ook onder jongeren is het een probleem. Jong en oud met elkaar in contact brengen, kan wellicht een deel van de oplossing zijn, werd gesuggereerd door iemand in de zaal.

Het voornaamste leerpunt van de film lijkt voor Venlo te zijn: oog te houden voor de behoefte van mensen om zelf de regie te behouden.


Deel dit bericht!