Vanvenlo.nl

Inloggen of inschrijven

Officiële opening WBC Tegelen door wethouder Frans Schatorjé

Soms wordt ons een persbericht toegestuurd, en vinden we het de moeite waard om dat integraal te plaatsen. Vandaag was het zover. Hier komt het:

Officiële opening WBC Tegelen door wethouder Frans Schatorjé

In januari jl. is WBC Tegelen aan de Maasveldstraat in gebruik genomen. WBC Tegelen biedt een plek aan jong volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking, die vanuit een thuissituatie de stap hebben gemaakt naar meer zelfstandig wonen. Het woonbegeleidingscentrum van PSW betreft een prachtig nieuw gebouw met passende voorzieningen. Nu de bewoners goed gesetteld zijn, was het tijd voor een feestelijke opening. Op donderdag 9 mei had wethouder Frans Schatorjé de eer om samen met bewoners de officiële handeling te verzorgen.

Eerst waren er enkele bedankspeeches van diverse betrokkenen. Daarna mocht een van de bewoners met de wethouder het woonbegeleidingscentrum openen met een grote, symbolische sleutel. Het was een bijzonder moment.

Op zaterdag 11 mei was er bovendien een open huis. Familie, buurtbewoners en andere geïnteresseerden mochten een keer binnenlopen. Er was volop de gelegenheid om in het gebouw rond te kijken en te zien hoe de nieuwe bewoners hiervan hun thuis hebben gemaakt. Uiteraard werd er ook gezorgd voor een drankje met wat lekkers.

Bewoners en medewerkers kijken terug op twee zeer geslaagde en gezellige dagen! Iedereen heeft ervan genoten.

Voor meer informatie: www.psw.nl