Vanvenlo.nl

Inloggen of inschrijven

Rookvrije Generatie Venlo
1 december 2018

Rookvrij Venlo zet stap vooruit

Op woensdag 21-11-2018 is een belangrijke stap gezet in de beweging naar een rookvrije generatie.  Die dag is een convenant getekend voor een Rookvrije Zorg. Het convenant werd getekend door de bestuurders van VieCuri Medisch Centrum,  van Gogh voor geestelijke gezondheid, Cohesie huisartsenzorg, gemeente Venlo en GGD Limburg-Noord.

Achtergrond:

In 2017 heeft de Gemeente Venlo zich als één van de eerste 5 in Nederland aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij. Sindsdien is op initiatief van de gemeente, het aantal regionale netwerkpartners gegroeid als een olievlek, met het vandaag ondertekende Convenant Rookvrije Zorg als belangrijk resultaat. Enkele grote zorgpartners hebben zich aan het gedachtegoed verbonden en werken mee aan deze gezamenlijke visie:

-           een samenleving, waarin kinderen vrij van (mee)roken kunnen opgroeien en uiteindelijk niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken.

-           Een substantiële, duurzame gezondheidswinst voor de bevolking van de regio en daarmee een hoger welzijn én lagere zorgkosten.

Ter ere van de ondertekening is bijgaande foto gemaakt. De personen die op de foto staan zijn (van links naar rechts):

1.     Frans Schatorjé, wethouder Zorg, Welzijn & Onderwijs van College van B&W van de gemeente Venlo.

2.     Harry Pouwels, longarts VieCuri Medisch Centrum en ambassadeur van de Rookvrije Generatie.

3.     Ankie van Rossum, voorzitter Raad van Bestuur VieCuri Medisch Centrum.

4.     Robert van de Graaf, verslavingsarts KNMG.

5.     Sylvia Wessels, voorzitter Raad van Afgevaardigden Cohesie Huisartsenzorg.

6.     Jolande Tijhuis, bestuursvoorzitter Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid.

7.     Niels Boots, bestuursadviseur GGD Limburg-Noord.