Vanvenlo.nl

Inloggen of inschrijven

Humanistisch Verbond Noord-Limburg
8 januari 2019

Wat bezielt de tegenstanders van 'Europa'?

Herinnering! Er is 24 januari 2019 een lezing over Europa. Dan wordt er in Jeugdhuis de Maagdenberg een causerie gegeven over 'Europa'. Het thema: Wat bezielt de tegenstanders van 'Europa'?

Causerie te geven door Dr. Patrick Bijsmans

assistant professor Maastricht University

Donderdag 24 januari 2019

Aanvang 20.00 precies

Plaats: Jeugdhuis De Maagdenberg
Maagdenbergweg 27
5915 CP Venlo

Over de Europese Unie wordt vrijwel dagelijks geschreven. Vooral nu in het Verenigd Koninkrijk opnieuw door voor- en tegenstanders de degens gekruist worden. Ook in Nederland pleiten sommigen voor uittreding, voor Nexit. Emoties alom. Iedereen heeft vroeg of laat met Europa te maken. Tijd om een deskundige het woord te geven over de argumenten voor en tegen.

Gelukkig is de werkgroep van het HV Noord Limburg erin geslaagd dr. Patrick Bijmans te 'strikken' voor een causerie waarin de argumenten pro en contra aan bod zullen komen.

Gehoopt wordt op de aanwezigheid van journalisten, personen uit de Limburgse politiek, leerlingen uit het middelbaar en hoger onderwijs en andere geïnteresseerden. Een unieke gelegenheid hem aan te horen en zo nodig in discussie te gaan.

Feitelijke informatie over de Europese Unie - over verleden en heden - vindt men op de website van de Europese Unie. De bijeenkomst is openbaar en  gratis toegankelijk. De discussie zal geleid worden door de historicus dr. André de Bruin.

Info:

Dr. André de Bruin
Klassenweg 15
5975PR  Sevenum
Telefoon:  077 3743468  en   06 83500476
E-mail:  aa.debruin@planet.nl