Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Vanvenlo.nl

Inloggen of inschrijven

Wie zijn de buurtverbinders?


VanVenlo heeft acht buurtverbinders. Zij beheren VanVenlo, zodat alles wat er in de buurt gebeurt op de site te vinden is.

Van hulpvraag en hulpaanbod tot nieuwtjes, spullen te koop, winkels, agenda, initiatieven, gemeentenieuws, maatschappelijke instellingen, de wijkagent en nog veel meer. Zij verbinden als vrijwilliger online en 'op straat' mensen met elkaar.

De buurtverbinders van VanVenlo zijn bewoners uit de Venlose stadsdelen Noord, Centrum, Oost, Noord-Oost en Zuid die zich inzetten om een bijdrage te leveren aan meer verbinding tussen mensen onderling en het elkaar helpen. Buurtverbinders zijn inwoners van een buurt die getraind zijn om op vrijwillige basis samen met professionals te zorgen voor meer onderlinge betrokkenheid in de buurt en wijk waarin zij wonen.

Hun namen zijn:

Liesbeth Bergmans

Jack Driessen

Patricia Stulting

Jos van Wylick

Ruud Everaerts

Servé Luijten

Stephan Bogdanski

Yvonne Truijen