Wie zijn de buurtverbinders?


VanVenlo heeft zeven buurtverbinders. Zij beheren VanVenlo, zodat alles wat er in de buurt gebeurt op de site te vinden is.

Van hulpvraag en hulpaanbod tot nieuwtjes, spullen te koop, winkels, agenda, initiatieven, gemeentenieuws, maatschappelijke instellingen, de wijkagent en nog veel meer. Zij verbinden als vrijwilliger online en 'op straat' mensen met elkaar.

De buurtverbinders van VanVenlo zijn bewoners uit de Venlose stadsdelen Noord, Centrum, Oost, Noord-Oost en Zuid die zich inzetten om een bijdrage te leveren aan meer verbinding tussen mensen onderling en het elkaar helpen. Buurtverbinders zijn inwoners van een buurt die getraind zijn om op vrijwillige basis samen met professionals te zorgen voor meer onderlinge betrokkenheid in de buurt en wijk waarin zij wonen.

Hun namen zijn:

Marion van den Bercken

Lucy Broers

Jack Driessen

Ruud Everaerts

Servé Luijten

Patricia Stulting

Jos van Wylick